One Comment

  1. Het innovatie aspect van intelligent (smart) light design.

    Mijn led design is beïnvloed door de filosofie van Paul Virillio. De inzet van LED maakt interactiviteit en gebruik van digitale communicatie mogelijk. Dit vergrootte de telecommunicatie, zoals dat gedefinieerd werd door Paul Virilio.

    In zijn boek L’Espace Critique voorzag hij dat toekomstige stedelijke omgevingen hun centra zouden kwijtraken en in plaats daarvan een woud van platte digitale schermen zouden hen vormen . Hun structuur zal worden bepaald door de snelheid van het licht en de resolutie van het beeld. Creatie en perceptie zullen zich parallel aan elkaar manifesteren. Door deze ontwikkelingen zullen een nieuw soort kunst en design ontstaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.